6 grudnia 2022

4 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
PODCZAS MONTAŻU POKRYCIA DACHOWEGO.

Montaż pokrycia dachowego to niezwykle istotny etap prac budowlanych. Tylko odpowiednio wykonane pokrycie zabezpiecza przed dostawaniem się do wnętrza wilgoci. Ma to też wpływ na izolację termiczną całego budynku, ponieważ przez dach może uciekać nawet połowa ciepłego powietrza.

Wszelkie błędy w konstrukcji mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego pokrycie dachu samemu jest trudne. Jeśli decydujemy się jednak na to, warto pamiętać o czterech najczęściej popełnianych błędach.

1. Materiał nieodpowiedni do konstrukcji dachu

Rodzaj pokrycia dachowego często jest ściśle określony i decyduje o tym plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasz obiekt nie ma ograniczeń narzucanych przez taki dokument, mamy dowolność. Warto jednak pamiętać, że każda konstrukcja dachowa może wymagać innego materiału W przypadku niewielkiego pochylenia połaci, elementy pokrycia dachu powinny być wykonane z papy. Połacie o spadzie powyżej 20 stopni możemy wykonać z cięższych materiałów, takich jak dachówki ceramiczne.

2. Nieprawidłowo wykonane poszycie i izolacja termiczna

Na szczelność dachu wpływa przede wszystkim odpowiednio ułożona oraz zabezpieczona połać. Jednak nieprawidłowy układ połaci i nieszczelności to nie jedyne błędy przy układaniu dachówki, czy innych materiałów budowlanych. Często spotykanym problemem jest nieodpowiednie traktowanie lub ocena stanu technicznego poszycia i izolacji.

Jeśli poszycie zostanie uszkodzone w czasie budowy, może to doprowadzić do zniszczenia izolacji termicznej wilgocią oraz straty cieplne podczas eksploatacji. Warto zwrócić też uwagę, czy folie paroszczelne i paroprzepuszczalne ułożone są w prawidłowy sposób oraz właściwej kolejności.

3. Brak elementów wykończeniowych i dodatków

Najczęstsze błędy wykonawcze dachu, które popełniają ekipy montażowe, wynikają z niedbalstwa. Ułożenie połaci dachowej powinno zakończyć się montażem elementów izolacyjnych w obrębie okien dachowych, czy kominów.

Warto zwrócić też uwagę na akcesoria dachowe ułatwiające eksploatację. Na dachach powinny znajdować się śniegołapy, a także włazy i drabinki, które ułatwiają poruszanie się po połaci w razie potrzeby.

4. Nieprawidłowa eksploatacja połaci

Często błędy przy kryciu dachu dodatkowo potęgowane są przez złą eksploatację połaci. Najczęściej spotykanym problemem jest nieodpowiednio nałożona papa. Podczas użytkowania pojawiają się na niej pęcherze, a często prowadzi to także do przeciekania połaci. Nieprawidłowa naprawa dachu z papy i używanie do tego materiałów niskiej jakości może doprowadzić do jeszcze większych szkód oraz problemów.